Image by Jamie Street

PROGRAMMA'S

Next Step Leadership Programma 

Een intensief persoonlijk leiderschapsprogramma voor jou als gedreven professional die klaar is om een volgende stap te zetten in je leiderschap. Next Step gaat in op vragen als: Hoe kan ik effectiever afstemmen op de ander en mijn eigen impact vergroten? Hoe kan ik meer energie en zelfvertrouwen ervaren? Doel van dit programma is een verdieping van je persoonlijke effectiviteit en leiderschap. Waardoor je tevens jouw impact in samenwerking kunt vergroten!

IK binnen Project Management

Wat is mijn rol binnen een project? Hoe kan ik het beste mijn talenten inzetten in een project? Hoe kan ik optimaal samenwerking met andere projectleden? Hoe ga ik om met het krachtenveld van bestuurlijke- en politieke belangen? Allemaal vragen waarmee je aan de slag gaat binnen dit programma. Met als doel om helder te krijgen wat jouw toegevoegde waarde is binnen een project en op welke manier je dat het beste kunt doen.

Werken in een IPM-team

Wij zijn gespecialiseerd in de toepassing van het Integraal Project Management Model in een project. Samenwerken in een IPM-team is een hele uitdaging. De verschillende rollen met hun verschillende verantwoordelijkheden, de rol van het IPM-project in de organisatie en de spanning die het oproept in een team zijn vooral ook voor de beginnende IPM’er nieuw. 

 

Module IPM voor beginners

De module Integraal Project Management is er op gericht deze medewerkers in een project meer bekend te maken met de achtergronden, principes en verantwoordelijkheden van IPM. De basis van IPM wordt besproken, maar er wordt ook vooral gewerkt met de ervaringen uit de eigen praktijk en die van ervaren collega’s. Daarnaast worden voor deelnemers relevante thema’s uitgelicht. 

 

 

Module IPM voor ervaren IPM’ers

In deze module behandelen we bovenstaande thema’s, maar dan vanuit de persoonlijke ervaring van de deelnemers. De kracht van deze module is de uitwisseling die ontstaat onder de ervaren IPM’ers vanuit verschillende organisaties over hun ervaringen en vraagstukken als het gaat over werken vanuit het Integraal Project Management model. De thema’s die hier aan de orde komen zijn de thema’s die de deelnemers aandragen. Deze module kan ook in de vorm van Team coaching worden aangeboden.

Teamcoaching

Binnen teams, of het nou bestaande lijnteams of projectteams zijn, gaat het altijd over samenwerking. En juist dat is niet makkelijk omdat een team bestaat uit verschillende mensen met verschillende overtuigingen, meningen, en voorkeurgedragingen. 

Als teamcoaches geloven wij dat optimaal samenwerken binnen een team uit meerdere factoren bestaat. Het gaat niet alleen over goed en helder met elkaar communiceren maar ook helder hebben waar je als team voor gaat. Wat zijn de doelen en zijn die voor iedereen helder? En is duidelijk hoe de doelen behaald moeten worden? Maar ook, wat zijn de individuele kwaliteiten en worden die ook ingezet? 

In het teamcoachings programma wordt aandacht besteedt aan al deze facetten en wordt per team bekeken hoe dit programma zo goed mogelijk op maat wordt gemaakt. Het programma wordt over een langere periode uitgerold omdat verandering – en ontwikkeling tijd kosten en structureel aandacht besteed moet worden aan het team en de manier van samenwerken. Graag gaan we in gesprek met jou en je organisatie als je meer wenst te halen uit de huidige samenwerking binnen het team!

Persoonlijke coaching

Steeds meer professionals hebben de behoefte om in hun drukke bestaan te reflecteren en zichzelf beter te leren kennen. Vragen die hierbij kunnen bestaan zijn: “hoe ga ik om met alle veranderingen in mijn organisatie?”, “Hoe kan ik zo goed mogelijk bijdragen vanuit mijn rol?”, “Hoe ga ik om met mensen die anders zijn in hun doen en laten?”

Tijdens de coaching sessies gaan we aan de slag met jouw vraagstukken. Je wordt je bewust van je eigen patronen en gedragsvoorkeuren en wat het effect daarvan is om je resultaten, communicatie en samenwerking met anderen. Coaching is maatwerk en wordt geheel afgestemd op jouw behoeften en gewenste resultaat. Het even ‘afstand nemen’ van wat je de hele dag aan het doen bent, zorgt altijd voor nieuwe inzichten en vervolgens nieuwe keuzes. 

Nationaal Water traineeship

De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Nationaal Bodem traineeship

Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Nationaal Energie traineeship

Het Nationaal Energietraineeship zorgt voor kwalitatief hoog opgeleide en getrainde professionals die de energietransitie gaan realiseren. Het traineeship stoomt ze klaar tot integrale denkers, die samenwerken en één groot hecht netwerk vormen. Dit leidt tot synergie in de gehele keten, binnen en tussen branches, regionale spelers en organisaties.

Project24: voor grensverleggers en baanbrekers

Project 24 (P24) is een programma waarin ervaren professionals werken aan hun persoonlijke effectiviteit in combinatie met het werken aan een organisatiegrensoverschrijdend vraagstuk die bijvoorbeeld betrekking hebben op klimaatadaptatie, energievraagstukken of de bodemgezondheid. Dit vraagstuk kan worden ingediend door één van de eigen organisaties, maar kan ook komen vanuit partners uit het netwerk van Natuurlijk Talent. Zo biedt dit programma kansen voor de sector, doordat met multidisciplinaire ‘denktanks’ gewerkt wordt aan de vraagstukken die er leven. 

 

Terwijl de deelnemers ervaring opdoen met grensoverschrijdende samenwerking en met elkaar werken aan oplossingen, worden zij intensief gecoacht op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het programma bestaat uit 8 projectdagen en 8 trainingsblokken van een dag. 

Ben je geïnteresseerd in het programma of je een vraagstuk dat je graag opgelost wilt zien, neem dan contact op met Natuurlijk Talent. 

Nationale Klimaatadaptatie Challenge 2020

Stortbuien, hitte, droogte…. Afgelopen zomer bood een voorproefje van wat klimaatverandering teweegbrengt: meer weersextremen, meer overlast, meer noodgrepen, meer schade. De effecten van klimaatverandering komen op ons af en iedereen heeft ermee te maken.

Tijdens de Nationale Klimaatadaptie Challenge werken studenten, young professionals en experts van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in multidisciplinaire teams aan concrete vraagstukken gedurende 6 maanden. Met als resultaat: concrete oplossingen voor een klimaatbestendige omgeving!

Klimaatadaptatie is een zaak van iedereen: overheden, burgers en bedrijven.Alleen als de beheerders, gebruikers én bewoners samenwerken komt een klimaatbestendige omgeving in beeld. 

 

Wat is de kracht van de challenge? 

Vanuit een multidisciplinaire aanpak samenwerken met bestaande kennis en nieuwe inzichten die nodig zijn om adaptieve maatregelen te bedenken en uiteindelijk ook te implementeren. 

Met dit programma geven wij een impuls aan een andere manier van werken waarbij samenwerkenen persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Door het aanbieden van een breed programma aan studenten, young professionals en experts met uiteenlopende achtergronden. Samen gaan ze aan de slag met vraagstukken vanuit diverse hoeken over het verduurzamen van de verschillende sectoren.

 

Tijdens de challenge straat persoonlijke ontwikkeling centraal. Naast leren samenwerken wordt er ook geleerd te denken en te werken over grenzen. Niet alleen over de grens van je eigen bedrijf, de verschillende sectoren en generaties maar ook over je eigen grenzen.

 

Ben je geïnteresseerd in het programma of je een vraagstuk dat je graag opgelost wilt zien, neem dan contact op met Natuurlijk Talent.